مصادر

منبع یابی

 منبع یابی عبارت است از جستجوی منابع تولید و مراکز خرید به منظور شناسایی کالاها و یا عرضه کنندگان بین المللی جهت دریافت خدمات برتر ، کیفیت مناسب و هزینه کمتر.

منبع یابی اولین و اساسی ترین گام در تجارت است و نیازمند شرح مشخصات کالا همراه با جزئیات به کارخانه ها و مراکز عرضه می باشد که معمولا به همان سادگی که در مجلات و روزنامه ها بیان می شود نیست.چون اگر شما استراتژی های مناسبی را در این زمینه نداشته باشید ممکن است تنها با لستی از تامین کننده ها مواجه شوید لیکن باید بدانیم  موارد گوناگونی اطراف ماست و شناختن نوع منابع نیز مهم است. همچنین باید به این نکته توجه کرد که اگر افراد استراتژیهای صحیح به کار نگیرند، فریب خورده و تجارت برایشان زان آور خواهد بود.

  امروزه ارائه راهکارهای اقتصادی نوین در دستورکار بسیاری از مدیران دولتی و بخش خصوصی قرار دارد تا با استفاده از ایده های نوین در زمینه بازاریابی ،تبلیغات و تأمین بتوان با استفاده از حداقل منابع حداکثر استفاده و سود اقتصادی را در یک بنگاه اقتصادی بدست آورد.

    کلیه افراد حقیقی  و حقوقی همیشه بدنبال اخذ سود بیشتر با استفاده از حداقل زمان، وقت و هزینه هستند و از شروط عقل سلیم در اختیار داشتن راهکارهای سالم بدون تصدی گری به حقوق دیگران می باشد. به منظور افزایش سود بیشتر همیشه راهکارها در زمینه فروش تاثیر گذار نبوده بلکه راهکارهای یک خرید خوب نیز از جمله مهمترین روشهای افزایش رونق اقتصادی اند.

    دپارتمان بازرگانی این شرکت افتخار دارد  با بکارگیری نیروهای متخصص در ایران و بکارگیری کارگزاران خود در خارج از کشور، منابع مفیدی را در اختیار مشتریان محترم قرار دهد.

از جمله فعالیت ها و وظایف این شرکت در زمینه منبع یابی به شرح ذیل می باشد:

  • تحقیقات اینترنتی و شناسایی تامین کنندگان برتر
  • اعتبار سنجی تامین کنندگان و صحه گذاری تامین کنندگان بر اساس روش Q40
  • ارائه خدمات بازاریابی و مشتری یابی جهت کالاهای صادراتی
  • انجام مکاتبات و مذاکرات جهت واردات و صادرات کالا
  • اخذ نمونه کالا
  • قبول سفارشات خرید و تحویل کالا در ایران