عنوان مکتب فی اصفهان

آدرس دفتر اصفهان :

اصفهان، شهرک صنعتی امیر کبیر، خیابان عطاءالملک، جنب حافظ قطعات پلاک ۱

تلفن: ۳۳۸۸۰۳۸۱-۰۳۱

خط ویژه : ۴-۹۵۰۲۰۶۵۰-۰۳۱

فاکس: ۳۳۸۸۰۳۸۲-۰۳۱

مدیریت : جناب آقای محمد فرهادی داخلی ۴

مدیریت واردات : سرکار خانم فیضی داخلی ۲

مدیریت صادرات: جناب آقای مهاجری داخلی ۳

مدیریت دفتر بندرعباس : سرکار خانم چیوائی داخلی ۸

مدیریت حمل و نقل :سرکار خانم کریمی داخلی ۴

اصفهان سوئیچ : داخلی ۱

روابط عمومی: داخلی ۲

وب سایت: www.farhadytrading.ir و www.farhadytrading.com