عقدالعقود التصدیر

تعاریف قرارداد و  دلایل انعقاد قرارداد

قرارداد در زبان پارسی به معنای قرار دادن چیزی و یا بر پا نمودن امری و در زبان انگلیی Conrtact   به معنای انقباض و فشرده سازی ” نتایج مذاکرات ” می باشد. بطور معمول ما برای انجام دادن کاری ابتدا به مذاکره با طرف مقابل پرداخته و سپس خلاصه آن مذاکرات را در قرارداد وارد کرده و پس از امضای آن به اجرای مفاد آنچه که بین دو طرف قرارداد تعهد شده، می پردازیم.

علل نیاز به انعقاد قرارداد به شرح زیر می باشد :

 • ایجاد رایطه منطقی بین طرفین قرارداد
 • ایجاد رایطه قانونی بین طرفین با امضای قرارداد
 • ایجاد شناخت و آگاهی طرفین قرارداد از یکدیگر
 • مشخص شدن وظایف قانونی و تعهدات طرفین قرارداد
 • مشخص شدن نحوه انجام کار
 • مشخص شدن مسایل مالی (نحوه پرداخت و دریافت)
 • مشخص شدن تضمین عملکرد طرفین در قرارداد
 • مشخص شدن نحوه حل اختلاف بین طرفین

مدیریت قراردادها :

منظور از مدیریت قرارداد ها این است که می بایست به گونه ای عمل کنیم که کنترل امور آن از دست سازمان خارج نشود. بنابراین برای رسیدن به این مقصود شایته است سه مرحله کلی در مدیریت قرارداد ها را در نظر داشته باشته و عمل نمائیم :

 • مدیریت عملیات قبل از انعقاد قرارداد (بررسی شرایط فنی، آیین نامه ها، قوانین و سایر موارد لازم)
 • مدیریت انعقاد قرارداد (در نظر داشتن و پیاده سازی کلیه موارد گرد آوری شده در انعقاد قرارداد)
 • مدیریت و کنترل قرارداد بعد از انعقاد آن (کنترل دقیق قرارداد و اجرای آن با نظارت کامل بر فعالیت غا)

مفاد اصلی قرار دادهای داخلی و بین المللی :

 • طرفین قراردادContract Parties
 • موضوع قراردادSubject of contract
 • مدت قرار دادPeriod of Contract
 • محدوده جغرافیائی قرارداد Territory of Contract
 • مبلغ کل قرارداد Total Amount of Contract
 • نحوه انجام کار Execution of contract
 • تعهدات طرفین قراردادObligations of Tow Parties
 • نحوه پرداخت Payment Terms
 • تضمینات Guaranty & Warranity
 • غرامت Indemnity
 • شرایط فسخ یا ابطال قراردادRevocation/Dissolve/Termination