سعر صرف البنک

قیمت ارز بانکی :

برای اطلاع از قیمت ارز بانکی روی لینک زیر کلیک کنید :

 

http://www.cbi.ir/ExRates/rates_fa.aspx