دراسة السوق الهدف

مطالعه بازار:

انتخاب بازار هدف يکي از مهم ترين تصميمات در هر نوع تجارتي است. اندازه بازار، نرخ رشد بازار، نيروهاي رقيب در بازار، نيازهاي مشتريان و سودآوري تنها بخشي از معيارهايي هستند که شرکتها  براي تعيين بازار هدف در نظر دارند. با اين وجود تحقيقات نشان مي دهد علی ر غم كثرت متغيرهايي که مديران در اختيار دارند و دامنه ي گسترده تصميم گيري آ نها، بسياري از شرکتها همچنان بر اساس معيار سودآوري کوتا ه مدت، بازار هدف خود را تعیين مي کنند.

عده‌ای معتقدند كه مطالعه بازار جمع‌آوری، تحلیل و گزارش ‌های سیستماتیكی است از مجموعه‌ی داده‌های بازار، پیش‌نیازها، نظرات، روندها و برنامه‌های آن كه مدیران شركتها برای اتخاذ تصمیم‌های نهایی از آن استفاده می‌كنند. برخی دیگر از كارشناسان بازاریابی، مطالعه بازار یا مطالعات بازاریابی را اینگونه تعریف می‌كنند كه مطالعات بازاریابی در حقیقت هرگونه تلاش در بررسی و مطالعه‌ی گروه‌های مصرف كننده و در عین حال مطالعه‌ی وضعیت و موقعیت رقبا است. عده‌ای آن را تفسیر اطلاعات جمع‌آوری شده از بازار، بخصوص در مورد كالا یا خدماتی كه عرضه می‌شود می‌دانند. به عقیده‌ی من، مطالعات بازاریابی جز لاینفكی از طرح یا برنامه‌ی بازار  یا Marketing Planیك شركت است.
ما باید دقیقاً بدانیم كه نیاز و خواسته‌ی واقعی مردم یا بازار هدفمان چیست و اینكه مردم برای پاسخگویی به این نیازها یا خواسته‌هایشان، تا چه میزان (چه سطحی) قدرت پرداخت دارند یا حاضرند مبلغی بپردازند. نیازها و خواسته‌های مردم با گذشت و مرور زمان تغییر می‌كند، همانطور كه فن‌آوری در حال تغییر و تحول و توسعه‌ی مداوم است، به همین جهت، یكی از وظایف مهم افراد یا گروههای فعال در زمینه مطالعه بازار یا مطالعات بازاریابی این است كه این تغییر و تحولات در نیازها و خواسته‌های مردم و عملكرد رقبا را زیر نظر داشته مجموعه‌ی داده‌ها را برای تحلیل و بررسی‌های بیشتر و تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم گیری ‌های مدیران ثبت كنند.