الحصول علی ازالة

اخذ ترخیصیه :

جهت دریافت ترخیصیه کشتیرانی محموله های ورودی، لطفا با دردست داشتن اصل بارنامه حمل کالا با مراجعه به دفتر اصفهان نسبت به ثبت درخواست صدور ترخیصیه اقدام فرمائید.

کلیه هزینه های صدور ترخیصیه حمل پس از دریافت اعلامیه ورود محاسبه شده و بایستی به شرکت حمل هزینه های صدور قبض انبار ،صدور ترخیصیه، THC و غیره توسط شرکت حمل محاسبه و به اطلاع کارفرما خواهد رسید.

کلیه ترخیصیه های حمل کارگزاری بازرگانی فرهادی، در دفتر بندرعباس صادر خواهد شد.