اعلان خروج سلعة فی الجمرکیة

اعلام خروج کالا از گمرک

اعلام خروج:

آخرین مرحله تشریفات گمرکی ، اعلام بارگیری کالا به سمت مقصد می باشد. معمولا ۲۴ ساعت بعد از اعلام ورود کالا به شرکت های باربری مشخصات کامیون و یا کشنده و مشخصات راننده به کارفرما اعلام خواهد شد. پس از اطمینان از خروج کالا از گمرک می توانید شماره تلفن راننده را مشمول خروج و اعلام بار استعلام بگیرید.

 فرد تماس :جناب  آقای علی مقدم به شماره ۰۹۰۱۴۰۸۲۳۹۱ می باشد.(ساعات تماس ۲۴ ساعته)