ارسال رسالة طلب

ثبت سفارش

از جمله فعالیت های این دپارتمان ، اخذ مجوز از اداره بازرگانی ایران (وزارت صنعت معدن و تجارت ) می باشد . جهت انجام خدمات ثبت سفارش ، لطفا پروفروم را به آدرس ایمیل info@farhadytrading.com ارسال نمایئد.

و با داخلی ۸ سرکار خانم چیوائی به شماره ۳۳۸۸۰۳۸۱-۰۳۱ تماس حاصل فرمائید. در صورت عدم دریافت پاسخ ظرف مدت ۲۴ ساعت می توانید با شماره های دفتر اصفهان و یا بندر عباس تماس حاصل فرمائید.